ข้อมูลการประกาศสอบราคา ของสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

วันที่ประกาศ
เรื่องประกาศ พร้อมตารางแสดงวงเงินที่ได้รับจัดสรร และราคากลาง
วันกำหนดยื่นซอง
ผู้รับซอง - ผู้ยื่นซอง
ประกาศรายชื่อ
ผู้ชนะการสอบราคา
๑๖ ส.ค.๖๒
๒๗ ส.ค.๖๒
-
-
๑๖ ส.ค.๖๒
๒๖ ส.ค.๖๒
-
-
๖ ส.ค.๖๒
๑๕ ส.ค.๖๒
-
๒ ส.ค.๖๑
๑๓ ส.ค.๖๒
-
๒๒ มี.ค.๖๑
๓ เม.ย.๖๒
๒๒ ก.พ.๖๑
-
-
-
๑๕ ก.พ.๖๑
๒๖ ก.พ.๖๒
๒๙ ม.ค.๖๑
๓๑ ม.ค.๖๒
๒๑ ธ.ค.๖๑
๙ ม.ค.๖๒
๑๗ ธ.ค.๖๑
-
-
-
๒ พ.ย.๖๑
๑๒ พ.ย.๖๑
๑๙ ก.ย.๖๑
๓๑ ต.ค.๖๑
๒๕ ก.ย.๖๑
๑๐ ต.ค.๖๑
๒๐ ก.ย.๖๑
-
-
-
๑๒ ก.ย.๖๑
๑๗ ก.ย.๖๑
๑๒ ก.ย.๖๑
๑๘ ก.ย.๖๑
๒๘ ส.ค.๖๑
๑๓ ก.ย.๖๑
๒๑ ส.ค.๖๑
-
-

 

* การคอร์รัปชั่น คือ หายนะของชาติและผู้คอร์รัปชั่น *