ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ประชาสัมพันธ์กิจกรรมจากเว็บไซต์ของหน่วยราชการในพระองค์ [ดูรายละเอียด]
  • สปช.ทหาร สนับสนุนภารกิจ บก.ทท. และหน่วยงานภายนอก ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 019 (COVID-19) [ดูรายละเอียด]
  • ประชาสัมพันธ์ภารกิจของ นทพ. ในการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย เพื่อสร้างการรับรู้แก่กำลังพล บก.ทท. และครอบครัว [ดูรายละเอียด]
  •  ประชาสัมพันธ์ การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร การป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) [ดูรายละเอียด]
  •  คู่มือการใช้งานระบบสำหรับผู้ใช้งานทั่วไป ระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ BOOKDOSE PATH [ดูรายละเอียด]
  •  ประกาศ "รายชื่อผู้ได้รับทุนปริญญาโท มหาวิทยาลัยรังสิต" ปีการศึกษา ๒๕๖๔ [ดูรายละเอียด]
  •  ประกาศ "รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ทุนปริญญาโท มหาวิทยาลัยรังสิต" ปีการศึกษา ๒๕๖๔ [ดูรายละเอียด]
  •  เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจ ขอทุนการศึกษา ม.รังสิต ในระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ จำนวน ๑๑ ทุน [ดูรายละเอียด] - ดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้
  • สรุปผลการปฏิบัติงานของ สปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ [ ดูรายละเอียด ]
กรุณาเลือกเมนูด้านซ้าย