คณะแม่บ้าน สปท.
 
     
ภาพกิจกรรม-คณะแม่บ้าน สปท.
     

เมื่อ ๑๗ ต.ค.๖๑ กิจกรรมเยี่ยมชม การอบรมการทำพวงหรีดพัดลมของกลุ่มแม่บ้านโรงเรียนช่างฝีมือทหาร ณ รร.ชท.สปท.


 

เมื่อ ๑๖ ต.ค.๖๑ กิจกรรมเยี่ยมและมอบสิ่งของช่วยเหลือกำลังพลที่เจ็บป่วย น.อ. วันชัย แปลงศรี รอง ผอ.กยศ.สวม.วปอ.สปท. ประสบเหตุจากการทดสอบร่างกาย


 

เมื่อ ๑๖ ต.ค.๖๑ การประชุมชมรมแม่บ้านสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ครั้งที่ ๑ ณ สปท.


 

เมื่อ ๑๓ ต.ค.๖๑ กิจกรรมพิธีตักบาตรและบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ กองบัญชาการกองทัพไทย
 

เมื่อ ๒๘ ก.ย.๖๑ การรับ – ส่งหน้าที่ประธานชมรมแม่บ้านสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ณ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ


 
     
จัดทำโดย กองบรรณสาร กองบัญชาการ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
โทร.0-2275-5992 E-mail : webmaster@thaindsi.org