พล.อ. สุรสิทธิ์ ถาวร ผบ.สปท. พร้อมด้วยผู้บังคับบัญชาระดับสูงของ สปท. ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์
ถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙
ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ เมื่อวันที่ ๒๖ ก.ค.๖๐