พิธีปิดการอบรมหลัสูตรผู้นำพอเพียงเพื่อความมั่นคง รุ่นที่ ๓ โดยมี พล.อ. สุภกิจ นุตสถิตย์ รอง ผบ.ทสส. กรุณาเป็นประธานในพิธี ในวันศุกร์ที่ ๒๓ มิ.ย.๖๐