คณะอาจารย์และนักศึกษา วปอ. ประเทศปากีสถานเข้าเยี่ยมคำนับ ผบ.สปท. โดยมี พล.ต. อภิชาติ ชามาตย์ รอง เสธ.สปท. (๒) ให้การต้อนรับ ณ อาคาร บก.สปท. เมื่อวันที่ ๓ พ.ค.๖๐