พล.อ. สุภกิจ นุตสถิตย์ รอง ผบ.ทสส. (๑) กรุณาเป็นประธานในพิธีปิดการอบรม หลักสูตรผู้นำพอเพียงเพื่อความมั่นคง รุ่นที่ ๒ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๔ มี.ค.๖๐ ณ หอประชุมพิบูลสงคราม วปอ.สปท.