พล.อ. สุรสิทธิ์ ถาวร ผบ.สปท. และผู้บังคับบัญชาระดับสูง สปท. ให้การต้อนรับ
พล.อ. โง ซวน หลิก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ประเทศเวียดนาม
ณ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เมื่อวันที่ ๒๓ ก.พ.๖๐


       
 
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge