พล.อ.อ. สุทธิพันธ์ กฤษณคุปต์ รอง ผบ.ทสส. (๓) และคณะ เดินทางตรวจเยี่ยม สปท.
เมื่อวันพุธที่ ๑๕ ก.พ.๖๐ เวลา ๐๙๓๐ - ๑๒๓๐ ณ บก.สปท.