พล.อ. สุรสิทธิ์ ถาวร ผบ.สปท. พร้อมด้วยกำลังพล และนักศึกษาในหลักสูตรของ สปท.
ร่วมกิจกรรมทำบุญ ฟังบรรยายธรรม และตักบาตร เพื่อน้อมเกล้าฯ
ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ประจำเดือน ก.พ.๖๐ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๐ ก.พ.๖๐ เวลา ๐๗๔๕ ณ อาคารพฤษชาติพระทรงชัย สปท.