วันสถาปนาครบ ๕๗ ปี โรงเรียนช่างฝีมือทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เมื่อ ๑๘ ม.ค.๖๐