พิธีปิดการอบรมการปฐมนิเทศนายทหารชั้นนายพลของกองทัพไทย รุ่นที่ ๓๙ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐
โดยมี พล.อ. สุภกิจ นุตสถิตย์ รอง ผบ.ทสส. (๑) กรุณาเป็นประธานในพิธี
เมื่อ ๒๓ ธ.ค.๕๙ ณ อาคารพฤกษชาติพระทรงชัย สปท.