พล.อ. สุรสิทธิ์ ถาวร ผบ.สปท. และผู้บังคับบัญชาระดับสูงของ สปท. ร่วมให้การต้อนรับ RADM Simon Ancona, Assistant Chief of the Defence Staff Defence Engagement กองทัพสหราชอาณาจักร และคณะ ในโอกาสมาบรรยายพิเศษเรื่อง Defence Engagement ให้ นศ.วปอ.59 นศ.วสท.58 ผู้แทน กรม สธร.บก.ทท. ผู้แทน สมช. และข้าราชการ สปท. เมื่อ 19 ต.ค.59