พล.อ. สุรสิทธิ์ ถาวร ผบ.สปท. เดินทางตรวจเยี่ยม โรงเรียนเตรียมทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เมื่อวันที่ ๑๙ ต.ค.๕๙