เมื่อ วันที่ ๑๔ ต.ค.๕๙ เวลา ๑๑๓๐
ผบ.สปท. และคณะผู้บังคับบัญชา พร้อมด้วยข้าราชการ และหน่วยขึ้นตรงในพื้นที่ สปท. ร่วมถวายความอาลัยฯ ณ อาคารพฤกษชาติพระทรงชัย ในเวลาพร้อมๆกับหน่วยงาน ณ ที่ตั้ง บก.ทท.
ทั้งนี้มีผู้แทนจาก มหาวิทยาลัยป้องกันประเทศ สปจ. (ในโอกาสเดินทางมาเยือน สปท.) ได้ร่วมถวายความอาลัยกับคณะผู้บังคับบัญชาและข้าราชการของ สปท.