พล.อ. สุรสิทธิ์ ถาวร ผบ.สปท. บรรยายพิเศษให้กับนักศึกษาหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 59
วันที่ 6 ต.ค.59, 0900 ณ หอประชุมพิบูลสงคราม วปอ.สปท.