พล.อ. สุรสิทธิ์ ถาวร ผบ.สปท. และคณะ ร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ณ ศาลาสหทัยสมาคม พระบรมมหาราชวัง เมื่อ 6 ต.ค.59