ประชาสัมพันธ์ ด้านการศึกษา

หลักสูตรที่เปิดการศึกษา

๑ ก.ค.๖๒ | สำนักการศึกษา

หลักสูตรนายทหารประทวนอาวุโส บก.ทท.

รายละเอียด
อบรมตั้งแต่ วันที่ ๑ ก.ค.๖๒ ถึง วันที่ ๑๒ ก.ย.๖๒

Details

๑ ก.ค.๖๒ | สำนักการศึกษา

หลักสูตรการปฏิบัติการร่วม

รายละเอียด
อยู่ในระหว่างดำเนินการ

Details

๑ ก.ค.๖๒ | สำนักการศึกษา

หลักสูตรนายทหารสัญญาบัตรชั้นต้น

รายละเอียด
อยู่ในระหว่างดำเนินการ

Details

๑ ก.ค.๖๒ | สำนักการศึกษา

หลักสูตรนายทหารประทวนชั้นต้น

รายละเอียด
อยู่ในระหว่างดำเนินการ

Details

ภาพกิจกรรม

พิธีเปิดการอบรมหลักสูตรนายสิบอาวุโส

เปิดการอบรม"หลักสูตรนายทหารประทวนอาวุโส กองบัญชาการกองทัพไทย รุ่นที่ ๑" วันจันทร์ที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๒ โดยมี ผบ.สปท. เป็นประธาน

กิจกรรมสัมพันธ์

หลักสูตรนายทหารประทวนชั้นต้น ร่วมกิจกรรมสัมพันธ์

ติดต่อเรา

สำนักการศึกษาวิชาการทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ


ที่อยู่ :
62 สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง,เขตดินแดง 10400
กรุงเทพ
Web: http://ndsi.rtarf.mi.th/ome/