ติดต่อเรา

 

กองคุณภาพและมาตรฐานการฝึกศึกษาทหาร
กองบัญชาการ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
62 ถ.วิภาวดีรังสิต ดินแดง กทม. 10400
โทรศัพท์ 0 2277 1111-7 ต่อ 1502, 1503
Fax. 0 2277 1116
E-mail : wiphol@rtaf.mi.th