ข้อมูลการประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ของสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

วันที่ประกาศ
ข้อมูลประกาศราคากลาง
หมายเหตุ
๗ ก.พ.๖๒
 
๗ ก.พ.๖๒
 
๓๑ ม.ค.๖๒
 
๓๑ ม.ค.๖๒
 
๑๑ ม.ค.๖๒
 
๑๑ ม.ค.๖๒
 
๑๑ ม.ค.๖๒
 
๑๑ ม.ค.๖๒
 
๒๕ ธ.ค.๖๑
 
๒๕ ธ.ค.๖๑
 
๒๕ ธ.ค.๖๑
 
๑๗ ธ.ค.๖๑
 
๑๗ ธ.ค.๖๑
 
๑๒ ธ.ค.๖๑
 
๓๐ พ.ย.๖๑
 
๓๐ พ.ย.๖๑
 
๓๐ พ.ย.๖๑
 
๓๐ พ.ย.๖๑
 
๓๐ พ.ย.๖๑
 
๓๐ พ.ย.๖๑
 
๓๐ พ.ย.๖๑
 
๓๐ พ.ย.๖๑
 
๑๖ พ.ย.๖๑
 
๑๖ พ.ย.๖๑
 
๑๖ พ.ย.๖๑
 
๑๖ พ.ย.๖๑
 
๑๖ พ.ย.๖๑
 
๘ พ.ย.๖๑
 
๘ พ.ย.๖๑
 
๘ พ.ย.๖๑
 
๒๕ ต.ค.๖๑
 
๑๒ ต.ค.๖๑
 
๒ ต.ค.๖๑
 

 


* การคอร์รัปชั่น คือ หายนะของชาติและผู้คอร์รัปชั่น *