ข้อมูลการประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ของสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

วันที่ประกาศ
ข้อมูลประกาศราคากลาง
หมายเหตุ
๒๐ ก.ย.๖๑
 
๒๐ ก.ย.๖๑
 
๑๓ ก.ย.๖๑
 
๑๓ ก.ย.๖๑
 
๑๑ ก.ย.๖๑
 
๓ ก.ย.๖๑
 
๓ ก.ย.๖๑
 
๓ ก.ย.๖๑
 
๒๓ ส.ค.๖๑
 
๒๓ ส.ค.๖๑
 
๒๓ ส.ค.๖๑
 
๑๗ ส.ค.๖๑
 
๑๗ ส.ค.๖๑
 
๑๗ ส.ค.๖๑
 
๑๗ ส.ค.๖๑
 
๑๗ ส.ค.๖๑
 
๗ ส.ค.๖๑
 
๗ ส.ค.๖๑
 
๗ ส.ค.๖๑
 
๑ ส.ค.๖๑
 
๑ ส.ค.๖๑
 
๑ ส.ค.๖๑
 
๒๓ ก.ค.๖๑
 
๑๐ ก.ค.๖๑
 
๑๐ ก.ค.๖๑
 
๒ ก.ค.๖๑
 
๒ ก.ค.๖๑
 
๒ ก.ค.๖๑
 
๒ ก.ค.๖๑
 
๒๑ มิ.ย.๖๑
 
๒๑ มิ.ย.๖๑
 
๑๙ มิ.ย.๖๑
 
๑๙ มิ.ย.๖๑
 
๑๙ มิ.ย.๖๑
 
๑๙ มิ.ย.๖๑
 
๗ มิ.ย.๖๑
 
๗ มิ.ย.๖๑
 
๗ มิ.ย.๖๑
 
๗ มิ.ย.๖๑
 
๗ มิ.ย.๖๑
 
๒๔ พ.ค.๖๑
 
๒๒ พ.ค.๖๑
 
๒๒ พ.ค.๖๑
 
๒๒ พ.ค.๖๑
 
๒๒ พ.ค.๖๑
 
๒๒ พ.ค.๖๑
 
๒๒ พ.ค.๖๑
 
๒๒ พ.ค.๖๑
 
๒๒ พ.ค.๖๑
 
๒๒ พ.ค.๖๑
 
๑๐ พ.ค.๖๑
 
๑๐ พ.ค.๖๑
 
๑๐ พ.ค.๖๑
 
๑๐ พ.ค.๖๑
 
๑๐ พ.ค.๖๑
 
๑๐ พ.ค.๖๑
 
๔ พ.ค.๖๑
 
๔ พ.ค.๖๑
 
๔ พ.ค.๖๑
 
๒๗ เม.ย.๖๑
 
๒๗ เม.ย.๖๑
 
๒๖ เม.ย.๖๑
 
๒๖ เม.ย.๖๑
 
๒๖ เม.ย.๖๑
 
๒๔ เม.ย.๖๑
 
๒๔ เม.ย.๖๑
 
๒๙ มี.ค.๖๑
 
๒๙ มี.ค.๖๑
 
๒๙ มี.ค.๖๑
 
๒๙ มี.ค.๖๑
 
๒๗ มี.ค.๖๑
 
๒๗ มี.ค.๖๑
 
๒๗ มี.ค.๖๑
 
๒๑ มี.ค.๖๑
 
๒๑ มี.ค.๖๑
 
๒๑ มี.ค.๖๑
 
๘ มี.ค.๖๑
 
๘ มี.ค.๖๑
 
๘ มี.ค.๖๑
 
๒๗ ก.พ.๖๑
 
๒๗ ก.พ.๖๑
 
๒๑ ก.พ.๖๑
 
๑๔ ก.พ.๖๑
 
๑๔ ก.พ.๖๑
 
๑๔ ก.พ.๖๑
 
๑๔ ก.พ.๖๑
 
๖ ก.พ.๖๑
 
๖ ก.พ.๖๑
 
๖ ก.พ.๖๑
 
๖ ก.พ.๖๑
 
๖ ก.พ.๖๑
 
๒๓ ม.ค.๖๑
 
๒๓ ม.ค.๖๑
 
๑๙ ม.ค.๖๑
 
๑๙ ม.ค.๖๑
 
๑๙ ม.ค.๖๑
 
๙ ม.ค.๖๑
 
๙ ม.ค.๖๑
 
๔ ม.ค.๖๑
 
๔ ม.ค.๖๑
 
๒๗ ธ.ค.๖๐
 
๒๗ ธ.ค.๖๐
 
๒๕ ธ.ค.๖๐
 
๒๕ ธ.ค.๖๐
 
๒๕ ธ.ค.๖๐
 
๒๕ ธ.ค.๖๐
 
๑๕ ธ.ค.๖๐
 
๗ ธ.ค.๖๐
 
๗ ธ.ค.๖๐
 
๑ ธ.ค.๖๐
 
๑ ธ.ค.๖๐
 
๒๗ พ.ย.๖๐
 
๒๗ พ.ย.๖๐
 
๒๗ พ.ย.๖๐
 
๒๗ พ.ย.๖๐
 
๒๗ พ.ย.๖๐
 
๒๗ พ.ย.๖๐
 
๑๖ พ.ย.๖๐
 
๑๖ พ.ย.๖๐
 
๑๐ พ.ย.๖๐
 
๑๐ พ.ย.๖๐
 
๑๐ พ.ย.๖๐
 
๑๐ พ.ย.๖๐
 
๑๐ พ.ย.๖๐
 
๑๐ พ.ย.๖๐
 

 


* การคอร์รัปชั่น คือ หายนะของชาติและผู้คอร์รัปชั่น *