หลักสูตรการปฐมนิเทศนายทหารชั้นนายพลของกองทัพไทย ประจำปีงบประมาณ 2562
 

รุ่นที่ 43
- รายชื่อผู้เข้ารับการอบรมฯ รุ่นที่ 43
  - ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม การลงทะเบียนผู้เข้ารับการอบรมฯ ไฟล์ PDF ไฟล์ MS Word
  - กำหนดการพิธีเปิดการอบรมฯ ในวันจันทร์ที่ ๒๖ พ.ย.๖๑ และ พิธีปิดการอบรมฯในวันศุกร์ที่ ๗ ธ.ค.๖๑
  - ตารางการอบรมฯ รุ่นที่43
 
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ :
  พ.ท. ศุภเจษฎ์ วิชัยสืบ หน.ศึกษาในประเทศ กองการศึกษา กองบัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
  โทร. 02-277-1115