เชิญดาวน์โหลด Application Thailands Approach to AD

  • สำนักงาน ป.ป.ส. ขอเชิญชวนดาวน์โหลด app ชื่อ"Thailand's Approach to AD" โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เป็น app เผยแพร่ศาสตร์ของพระราชา องค์ความรู้การพัฒนาทางเลือกของไทยที่ประสบความสำเร็จและได้รับการยอมรับจากนานาประเทศ รายละเอียดเพิ่มเติม โทร. ๐๒ ๒๔๕ ๙๓๕๔