ประกาศหมายเลขที่นั่งสอบ สำหรับผู้เข้ารับการทดสอบภาษาอังกฤษ

วันอังคารที่ 14 ส.ค.61 รอบเวลา 0900
วันอังคารที่ 14 ส.ค.61 รอบเวลา 1030
วันพุธที่ 15 ส.ค.61 รอบเวลา 0900
วันพุธที่ 15 ส.ค.61 รอบเวลา 1030
วันพฤหัสบดีที่ 16 ส.ค.61 รอบเวลา 0900
วันพฤหัสบดีที่ 16 ส.ค.61 รอบเวลา 1030
วันศุกร์ที่ 17 ส.ค.61 รอบเวลา 0900
วันศุกร์ที่ 17 ส.ค.61 รอบเวลา 1030