•  ประกาศ "รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ทุนปริญญาโท มหาวิทยาลัยรังสิต" ปีการศึกษา ๒๕๖๔ [ดูรายละเอียด]
 •  เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจ ขอทุนการศึกษา ม.รังสิต ในระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ จำนวน ๑๑ ทุน [ดูรายละเอียด] - ดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้
  • สรุปผลการปฏิบัติงานของ สปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ [ ดูรายละเอียด ]
  [ ดูทั้งหมด ]

  

  กิจกรรมหน่วย


  สื่อความรู้ออนไลน์

  คลังความรู้ออนไลน์

  ห้องสมุดทหาร

  สถาบันภาษากองทัพไทย

  Image

  Image
  สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
  ๖๒ ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐
  โทรศัพท์: ๐๒๒๗๖๘๐๘๐
  โทรสาร: ๐๒๒๗๖๘๐๘๐
  E-mail: ndsi@rtarf.mi.th