• ขอเชิญชวนเข้ารับการอบรมโปรแกรมพัฒนาครูเพศวิถีศึกษาแบบออนไลน์ [ ดูรายละเอียด ]
  • กำหนดการจัดงานวันคล้ายสถาปนา วปอ. ประจำปี ๒๕๖๓ (ครบรอบ ๖๕ ปี) ในวันศุกร์ที่ ๓๑ ม.ค.๖๓ [ ดูรายละเอียด ]
  • การแถลงผลการศึกษาเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ในวันพฤหัสบดีที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๑:๔๕ - ๑๖:๓๐ ณ อาคารอเนกประสงค์ สปท. ถนน วิภาวดีรังสิต เขต ดินแดง กรุงเทพมหานคร โดยมี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน [ ดูรายละเอียด ]
  • กำหนดการจัดงานวันคล้ายสถาปนา สปท. ประจำปี ๒๕๖๒ (ครบรอบ ๒๙ ปี) ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๙ ส.ค.๖๒ ณ อาคารอเนกประสงค์ สปท. [ ดูรายละเอียด ]
  • ประกาศวิทยาลัยเสนาธิการทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลบรรจุเป็นพนักงานราชการทดแทนการสูญเสีย ประจำปีงบประมาณ ๑๕๖๒ [ ดูรายละเอียด ]
[ ดูทั้งหมด ]กิจกรรมหน่วย


สื่อความรู้ออนไลน์

คลังความรู้ออนไลน์

ห้องสมุดทหาร

สถาบันภาษากองทัพไทย


สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
๖๒ ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐
โทรศัพท์: ๐๒๒๗๖๘๐๘๐
โทรสาร: ๐๒๒๗๖๘๐๘๐
E-mail: ndsi@rtarf.mi.th