ข่าวประชาสัมพันธ์
  • การแถลงผลการศึกษาเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ในวันพฤหัสบดีที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๑:๔๕ - ๑๖:๓๐ ณ อาคารอเนกประสงค์ สปท. ถนน วิภาวดีรังสิต เขต ดินแดง กรุงเทพมหานคร โดยมี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน [ ดูรายละเอียด ]
  • กำหนดการจัดงานวันคล้ายสถาปนา สปท. ประจำปี ๒๕๖๒ (ครบรอบ ๒๙ ปี) ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๙ ส.ค.๖๒ ณ อาคารอเนกประสงค์ สปท. [ ดูรายละเอียด ]
  • ประกาศวิทยาลัยเสนาธิการทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลบรรจุเป็นพนักงานราชการทดแทนการสูญเสีย ประจำปีงบประมาณ ๑๕๖๒ [ ดูรายละเอียด ]
  • งานรำลึกวีรชนอนุสรณ์สถานแห่งชาติ [ ดูรายละเอียด ]
  • คู่มือการดำเนินการเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม [ ดูรายละเอียด ]
กรุณาเลือกเมนูด้านซ้าย