ข่าวประชาสัมพันธ์
  • กำหนดการ พิธีเปิดการศึกษา หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร(วปอ.) รุ่นที่ ๖๑ [ ดูรายละเอียด ]
  • กำหนดการ พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๖๑ [ ดูรายละเอียด ]
  • กำหนดการ พิธีปิดการศึกษา หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร(วปอ.) รุ่นที่ ๖๐ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ – ๒๕๖๑ ในวันพุธที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ – ๐๙.๔๕ น. ณ หอประชุมพิบูลสงคราม วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ [ ดูรายละเอียด ]
  • กำหนดจัดการแถลงผลการศึกษาเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ชาติ [ ดูรายละเอียด ]
  • กำหนดการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนา สปท. ประจำปี ๒๕๖๑ (ครบรอบ ๒๘ ปี) [ ดูรายละเอียด ]
กรุณาเลือกเมนูด้านซ้าย