ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ประกาศสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เรื่อง ขายซากสิ่งอุปกรณ์ชำรุด โดยวิธีขายทอดตลาด [ ดูรายละเอียด ]
  • ประชาสัมพันธ์รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็น นชท. ภาคปรกติและภาคสมทบหลักสูตรระดับ ปวช. ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ [ ดูรายละเอียด ]
  • กำหนดการพิธีเปิดการศึกษา หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร(วปอ.) รุ่น ๖๐ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๑ [ ดูรายละเอียด ]
  • กรมบัญชีกลาง ประชาสัมพันธ์หนังสือคู่มือกฎหมาย ระเบียบ [ ดูรายละเอียด ]
  • เชิญดาวน์โหลด Application Thailands Approach to AD [ ดูรายละเอียด ]
กรุณาเลือกเมนูด้านซ้าย