ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ประกาศวิทยาลัยเสนาธิการทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลบรรจุเป็นพนักงานราชการทดแทนการสูญเสีย ประจำปีงบประมาณ ๑๕๖๒ [ ดูรายละเอียด ]
  • งานรำลึกวีรชนอนุสรณ์สถานแห่งชาติ [ ดูรายละเอียด ]
  • คู่มือการดำเนินการเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม [ ดูรายละเอียด ]
  • ขอเชิญศิษย์เก่า วปอ. ทุกรุ่นร่วมงานคล้ายวันสถาปนา วปอ. ครบรอบ ๖๔ ปี และงาน “คืนสู่เย้า วปอ. ๖๔ ปี” ในวันศุกร์ที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๓๐ – ๒๑.๓๐ น. ณ วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร [ ดูรายละเอียด ]
  • สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(สำนักงาน ป.ป.ช) เชิญชวนบุคลากร สมัครเข้าเป็นสมาชิกเครือข่ายเฝ้าระวัง สำนักงาน ป.ป.ช. [ ดูรายละเอียด ]
กรุณาเลือกเมนูด้านซ้าย