ข่าวการศึกษา
  • ข้อมูลเผยแพร่ วิทยฐานะทหาร [ ดูรายละเอียด ]
  • หลักสูตรการปฐมนิเทศนายทหารชั้นนายพลของกองทัพไทย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ [ ดูรายละเอียด ]
  • รายละเอียดและใบสมัคร (สำหรับกำลังพล สป. และเหล่าทัพ) [ ดูรายละเอียด ]
  • ประกาศหมายเลขที่นั่งสอบ สำหรับผู้เข้ารับการทดสอบภาษาอังกฤษ [ ดูรายละเอียด ]
  • รายละเอียดใบสมัครเข้ารับการศึกษา หลักสูตรของสถาบันภาษากองทัพไทย [ ดูรายละเอียด ]
กรุณาเลือกเมนูด้านซ้าย