อบรมการปฐมนิเทศนายทหารชั้นนายพลของกองทัพไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

Download เอกสาร : ประวัติย่อ