พลเอก นเรนทร์ สิริภูบาล
ผบ.สปท.


พลโท ปริพัฒน์ ผลาสินธุ์
รอง ผบ.สปท.


พลโท พิสัณห์ ปฐมเอม
เสธ.สปท.


พลตรี สมควร สาคร
รอง เสธ.สปท.


พลตรี ไพศาล งามวงษ์วาน
รอง เสธ.สปท.