พลเอก สุรสิทธิ์ ถาวร
ผบ.สปท.


พลโท เจิดวุธ คราประยูร
รอง ผบ.สปท.


พลโท ชนินทร์ โตเลี้ยง
เสธ.สปท.


พลตรี ณัฐพัชร์ หลักทรัพย์
รอง เสธ.สปท.


พลตรี สมควร สาคร
รอง เสธ.สปท.