O 22

แผนบรรจุกำลังพลประจำปีงบประมาณ 2562
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
การสอบคัดเลือกนายทหารประทวนเลื่อนฐานะเป
รายงานผลการสอบคัดเลือกนายทหารประทวนเลื่
อนุมัติให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ทดลองก
อนุมัติจัดการฝึกนายทหารสัญญาบัตร ชั้นยศ พ
อนุมัติจัดการฝึกอบรมวินัยกำลังพล